Quảng Cáo (HTML4)

BANNER HTML4

Nổi Bật

TOP CHIA SẺ HAY NHẤT

Quảng Cáo (HTML7)

BANNER HTML7

Free Adblocker Browser Mod: Trình duyệt chặn Quảng cáo Pop-up tốt nhất cho Android 2023


Trình duyệt Android với Adblock này cho phép bạn có trải nghiệm web không có quảng cáo để xem thêm nội dung thực sự quan trọng đối với bạn. Trình duyệt hỗ trợ adblock chặn quảng cáo, biểu ngữ, video quảng cáo và cửa sổ bật lên. Nó có thể ngăn các nhà quảng cáo theo dõi hành vi của bạn và tiết kiệm pin cũng như khối lượng dữ liệu với trình chặn quảng cáo tích hợp.

Những tính năng này làm cho Trình duyệt Adblocker Miễn phí trở thành một trong những trình duyệt tốt nhất hiện có cho điện thoại di động và là một sự thay thế tuyệt vời cho bất kỳ trình duyệt di động nào khác.

Tính năng:
✔︎ Adblock chặn các loại quảng cáo gây phiền nhiễu (biểu ngữ, cửa sổ bật lên, video quảng cáo tải sẵn)
✔︎ Chặn cookie quảng cáo từ các bên thứ ba
✔︎ Duyệt web an toàn: Cảnh báo bạn trong trường hợp có phần mềm độc hại và phần mềm quảng cáo
✔︎ Tiết kiệm pin và dung lượng dữ liệu bằng công nghệ adblock
✔︎ Trình duyệt siêu nhanh với adblock.
TienMobile (9.9.20)
Previous Post
Next Post