Quảng Cáo (HTML4)

BANNER HTML4

Nổi Bật

TOP CHIA SẺ HAY NHẤT

Quảng Cáo (HTML7)

BANNER HTML7

Cách Ép Xung cho Android Chưa Root giúp Tối ưu CPU, GPU, FPS Giảm Lag và Cân mọi Game nặng mượt hơn


Tăng hiệu suất thiết bị của bạn chỉ với một lần chạm. Tự động tối ưu hóa CPU, RAM và nhiều thứ khác để Chơi game và đạt hiệu suất tối đa!
✓GameBooster sẽ giải phóng hiệu suất thực của thiết bị Android của bạn.
Nếu bạn muốn xem thiết bị của mình thực sự có thể làm gì với max potencial, bạn nên thử ngay!
✓GameBooster tối ưu hóa thiết bị của bạn để chơi game với dịch vụ nền.
Nó kiểm soát việc quản lý CPU Linux tiên tiến và mang lại cho bạn hiệu suất tối đa chỉ với một lần chạm!
✓Bạn có thể sử dụng App Booster để tối ưu hóa bộ nhớ cho bất kỳ ứng dụng nào!
Root thiết bị của bạn là không bắt buộc, nó chỉ là tùy chọn.
Nếu bạn đã root, bạn có thể sử dụng các chế độ GameBooster để điều chỉnh thiết bị của mình đến tốc độ tối đa.
Nếu không có root, bạn vẫn có thể sử dụng App Booster để tăng hiệu suất!
Nếu bạn kết hợp các chế độ GameBooster + App Booster, bạn sẽ có được hiệu suất tối đa!

Tính năng của cứng dụng:
►Sử dụng các chế độ GameBooster để tăng hiệu suất thiết bị của bạn lên mức tối đa.
► Chơi game không bị lag.
►Sử dụng App Booster để đạt được hiệu suất.
►Tối ưu hóa bộ nhớ (RAM) cho bất kỳ ứng dụng nào bằng App Booster.
►Sử dụng FPS Monitor để kiểm tra hiệu suất thiết bị.
Admin (21.5.20)
Previous Post
Next Post

0 NHẬN XÉT, HÃY LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN: